7 november 2019

Onze aanmeldingswachttijd, dit is de wachttijd van het moment dat de cliënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor een afspraak tot de datum dat de intake plaatsvindt, is momenteel circa 6-7 weken voor generalistische basis ggz en circa 10-12 weken voor gespecialiseerde ggz. Voor cliënten met een naturapolis bij een van de volgende concerns: coöperatie VGZ, CZ en Achmea (klik hier om te zien welke zorgverzekeraars daar precies onder vallen) kan de wachttijd wat langer uitvallen. Waarom dat zo is, staat onderaan deze pagina uitgelegd.
Wij hanteren geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Hebt u vragen over uw wachttijd, bel ons dan op 023 – 563 68 28.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ieder kalenderjaar kopen zorgverzekeraars voor een maximum bedrag behandelingen in bij ziekenhuizen en andere zorgverleners, dit heet een omzetplafond. Wanneer een zorgverlener zijn/haar omzetplafond heeft bereikt, worden overige behandelingen niet meer vergoed. Dit geldt ook voor een aantal therapeuten van onze praktijk. Hierdoor kunt u als verzekerde toch niet altijd terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur, ook al lijkt dit wel zo (omdat deze een contract met uw zorgverzekeraar heeft). Met name in de tweede helft van het jaar kan het voorkomen dat sommige van onze therapeuten geen ‘ruimte’ meer hebben voor cliënten met een bepaalde zorgverzekering. Dit kan dan ook van invloed zijn op onze wachttijden.