Werken aan psychisch welzijn veronderstelt in onze visie zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de mensen die zich bij ons aanmelden. Voor een effectieve behandeling is één van de belangrijkste voorwaarden dat het onderlinge contact in de werkrelatie goed is. Ondanks alle zorgvuldigheid, kan er een vraag of klacht zijn over de behandeling. We willen graag dat dit dan eerst besproken wordt met de betreffende therapeut, die zal zoeken naar manieren om tot een goede oplossing te komen, eventueel samen met een collega.

Mochten we er niet samen uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP. Die is ervoor om naast de klachtopvang te bemiddelen in de klachtafhandeling. Meer informatie over deze klachtenregeling vindt u hier.