Achtergrond
Na in 2004 in Leiden mijn studie klinische en gezondheidspsychologie afgerond te hebben, ben ik lang werkzaam geweest bij een grote GGZ-instelling. Ik heb daar zowel op een psychotherapeutische deeltijdbehandeling als op een afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Vervolgens heb ik enkele jaren bij een instelling voor behandeling van angst, (vroegkinderlijk) trauma en persoonlijkheidsproblematiek gewerkt.

Werkwijze
Therapie is voor mij een gezamenlijk proces waarbij ik steeds met de client onderzoek wat van belang is om aan te werken en welke werkwijze passend is. In de eerste gesprekken onderzoeken we samen hoe we het ontstaan van de klachten kunnen begrijpen in de leergeschiedenis van de client. Vooral wanneer er sprake is geweest van tekorten in de basisbehoeften in de jeugd of traumatische ervaringen, zijn er vaak patronen ontstaan waarmee iemand zich voorheen staande heeft kunnen houden, maar die in het hier en nu juist voor problemen zorgen. Dit gaat bijvoorbeeld over opgegroeid zijn met veel onveiligheid door ruzies tussen ouders, geweld, een tekort aan aandacht voor de emoties die je als kind had of een te grote verantwoordelijkheid omdat een van je ouders zelf problemen had. Je kunt daarop bepaalde situaties of gevoelens gaan vermijden, of misschien heb je je juist wel ontwikkeld als iemand die vooral aan de behoeften van de ander denkt en daarbij over eigen grenzen gaat.

Wanneer de hulpvraag meer klachtgericht is, zullen we vooral met de klachten in het nu werken waarbij cognitieve gedragstherapie een efficiënte behandeling is. Bij trauma werk ik met EMDR, BEPP, imaginaire rescripting en imaginaire exposure. Is de hulpvraag meer gericht op het veranderen van langer bestaande patronen, dan is een persoonsgerichte behandeling meer geïndiceerd. Daarbij werk ik vooral met schematherapie waarbij de behandeling zich richt op het verwerken van de tekorten in de jeugd, maar ook in het aanleren van andere patronen in het hier en nu.

Als relatie- en gezinstherapeut vind ik het belangrijk om ook de partner of het gezin te betrekken. Daardoor kunnen de belangrijke anderen beter begrijpen wat er speelt en kunnen patronen die tussen client en naasten zijn ontstaan bewerkt worden. Dit geeft vaak een diepere verbinding en daarmee ook een bescherming tegen terugkeren van de klachten. Voor relatieproblematiek werk ik met EFT of schematherapie voor koppels waarbij ook de hechtingsbehoeften centraal staan.

Doelgroep
Ik werk met volwassen cliënten met diverse klachten zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek en aanhoudend lichamelijke klachten. Daarnaast werk ik met stellen die problemen in hun relatie en willen onderzoeken hoe hun eigen geschiedenis hun huidige relatie kleurt.

Registraties
GZ-psycholoog (BIG: 19910128025)
Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt
EMDR-practitioner

Lidmaatschappen
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)
Vereniging voor Schematherapie (VST)
Stichting EFT Nederland

Neem contact op met Geertje Lamboo:

LET OP: Indien u zich wilt aanmelden voor nieuwe therapie, gebruik dan niet onderstaand formulier maar het aanmeldformulier