Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.

 

Doel van een kwaliteitsstatuut is dat voor zowel patiënten als zorgverzekeraars transparant en toetsbaar is welke afspraken er zijn over samenwerking van verschillende professionals en aanbieders binnen de behandeling van de patiënt en in welke verhouding zij tot elkaar staan.

Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert.

 

Binnen onze praktijk heeft iedere therapeut zijn/haar eigen kwaliteitsstatuut, klik hier om deze in te zien.