Psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a.
Manenburgdreef 101
2135 GW Hoofddorp
023 – 563 68 28

Als u psychische klachten ervaart, meldt u zich allereerst bij de huisarts. Uw huisarts en/of praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) bekijkt of er sprake is van een psychische klacht of een psychische stoornis.

  • Indien er sprake is van een psychische klacht en niet van een psychische stoornis, vindt de behandeling plaats door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.
  • Is er sprake van (een vermoeden van) een psychische stoornis, dan verwijst de huisarts door voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ, soms ook afgekort als S-GGZ). U kunt voor beide typen verwijzing terecht bij onze praktijk. Een enkele keer is het nog niet duidelijk of u in aanmerking komt voor GB-GGZ of G-GGZ, wij beoordelen dat dan graag met u samen in de intakefase.

U kunt u zelf aanmelden bij onze praktijk via het aanmeldingsformulier. Uw verwijsbrief neemt u vervolgens mee naar het intakegesprek.

LET OP: Wij hebben in 2023 helaas geen ruimte meer voor cliënten die zijn verzekerd bij CZ.
U kunt contact opnemen met de afdeling wachtlijstbemiddeling van CZ voor hulp bij het vinden van een andere therapeut.

Indien u reeds bij onze praktijk in behandeling bent, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw therapeut via de bij intake verstrekte contactgegevens van uw eigen therapeut. Mocht uw therapeut afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties, dan kunt u het algemene telefoonnummer van de praktijk bellen (zie hierboven).

U kunt op elk willekeurig tijdstip bellen op telefoonnummer 023 – 563 68 28. U kunt hier een bericht inspreken. Let erop dat u uw naam en telefoonnummer correct en duidelijk inspreekt, anders kunt u niet worden teruggebeld.