Onze therapeuten zijn lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP), die onder andere aan kwaliteitstoetsing doet door middel van visitaties.

Uw behandelaar dient zich bij het behandelen te houden aan de beroepscode. Deze code is ook te vinden op de website van de LVVP.

Uw rechten en plichten bij het aangaan van een psychotherapie zijn vastgelegd in de wet WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst). Deze wet regelt uw recht op informatie, geheimhouding, inzage in uw dossier, om een eigen hulpverlener te kiezen en om een klacht in te dienen. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.ggz.startpagina.nl.

Op de website van de LVVP vindt u tevens meer informatie over andere relevante wet- en regelgeving (Wet BIG, WGBO, WKCZ, WMG) die onlosmakelijk met ons dagelijks werk verbonden is, omdat hier rechten en plichten van behandelaar en uzelf in beschreven staan.