Zoals aangegeven, dient uw behandelaar zich bij het behandelen te houden aan de beroepscode. Deze code is te vinden op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten www.lvvp.info.

Uw rechten en plichten bij het aangaan van een psychotherapie zijn vastgelegd in de wet WGBO (Wet geneeskundige behandelovereenkomst). Deze wet regelt uw recht op informatie, geheimhouding, inzage in uw dossier, om een eigen hulpverlener te kiezen en om een klacht in te dienen. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.ggz.startpagina.nl.

Als u een klacht hebt over uw therapeut kunt u deze het best zo snel mogelijk met hem of haar bespreken. Lost dat niets op, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie of bij het medisch Tucht College.