18 juni 2024

Helaas hebben wij in 2024 geen ruimte meer voor cliënten die zijn verzekerd bij CZ (incl. Just, Nationale Nederlanden, OHRA en PZP). U kunt contact opnemen met de afdeling wachtlijstbemiddeling van CZ voor hulp bij het vinden van een andere therapeut.

Voor alle anderen geldt:
Onze aanmeldingswachttijd, dit is de wachttijd van het moment dat de cliënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor een afspraak tot de datum dat de intake plaatsvindt, is momenteel per behandelaar:

Melle Andalusi: circa 9 maanden

Iman Aoulad Lahcene: circa 9 maanden

Anita Boots: circa 9 maanden

Ella Komen: circa 9 maanden

Geertje Lamboo: circa 9 maanden

Linda Oppenmeer: circa 9 maanden

Maud Sieben: circa 9 maanden

Lizet Steenbergen: geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen

Rob Wijsbek: circa 9 maanden

Wij hanteren geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Indien u op ons aanmeldingsformulier een voorkeur opgeeft voor een specifieke therapeut, kan het zijn dat de wachttijd langer uitvalt dan aangegeven. Bij grote verschillen in wachttijd tussen onze therapeuten, wordt u mogelijk benaderd door een andere therapeut dan die van uw voorkeur. U kunt dan met deze therapeut bespreken of u langer wilt wachten, totdat uw therapeut van voorkeur plek heeft, of dat u kiest voor behandeling door de therapeut die contact met u opneemt.

Ieder kalenderjaar kopen zorgverzekeraars voor een maximum bedrag behandelingen in bij ziekenhuizen en andere zorgverleners, dit heet een omzetplafond. Wanneer een zorgverlener zijn/haar omzetplafond heeft bereikt, worden overige behandelingen niet meer vergoed. Dit geldt ook voor een aantal therapeuten van onze praktijk. Hierdoor kunt u als verzekerde toch niet altijd terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur, ook al lijkt dit wel zo (omdat deze een contract met uw zorgverzekeraar heeft). Met name in de tweede helft van het jaar kan het voorkomen dat sommige van onze therapeuten geen ‘ruimte’ meer hebben voor cliënten met een bepaalde zorgverzekering. Dit kan dan ook van invloed zijn op onze wachttijden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u helpen zoeken naar een zorgaanbieder in de regio, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).