Psychotherapie is een verzameling effectieve gespreksbehandelmethoden voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. Er kunnen opdrachten of oefeningen voor thuis worden meegegeven. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij ernstige psychische problematiek is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

 

Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie een intensief proces. Het proces gaat vaak gepaard gaat met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

 

Psychotherapie is volgens de richtlijnen onlosmakelijk verbonden aan behandeling van onder andere angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige klachten als meervoudige, complexe psychische problematiek zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

 

In overleg wordt bekeken welke behandelmethode(n) voor u geïndiceerd is. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan dat, afhankelijk van de duur van uw behandeling, regelmatig wordt geëvalueerd. Veel van onze therapeuten werken integratief, ook wel eclectisch genoemd. We combineren verschillende invalshoeken en technieken om u zoveel mogelijk een behandeling op maat te kunnen bieden.