Cognitieve Analytische Therapie (CAT)

Informatie over cognitieve analytische therapie

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cliëntenfolder cognitieve gedragstherapie (VGCt)

Informatiefilmpje over cognitieve gedragstherapie (VGCt)

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Cliëntenfolder EMDR (VEN)

Informatiefilmpje EMDR (VEN)

Animatiefilmpje EMDR (VEN)

 

Psychoanalytische psychotherapie (psychodynamische psychotherapie)

Samenvatting factsheet psychodynamische psychotherapie (NVP)

 

Schematherapie

Cliëntenfolder schematherapie (Vereniging voor Schematherapie)

Artikel over schematherapie (Psychologie Magazine, 2012)

Informatiefilmpje schematherapie (GGZ Breburg)

Animatiefilmpje schematherapie (Vereniging voor Schematherapie)

 

Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie)

Informatiefolder over de toegevoegde waarde van het betrekken van een gezinslid bij een individuele (cognitief-gedragstherapeutische) behandeling (VGCt)

Informatiefilmpje partnerrelatietherapie (NVRG)