Onze therapeuten bieden géén crisiszorg. Indien u reeds in behandeling bent bij een van onze therapeuten en u als cliënt acute hulp nodig heeft, kunt u tijdens kantooruren en op werkdagen van uw therapeut, contact zoeken via de rechtstreekse contactgegevens van uw eigen therapeut. Als uw therapeut onbereikbaar of afwezig is, dient u contact te zoeken met uw eigen huisarts of (buiten kantooruren) met de huisartsenpost Haarlemmermeer via 023 – 224 23 22. Indien nodig kan uw huisarts u in contact brengen met de crisisdienst van de GGZ.

Bij afwezigheid (ziekte of vakantie) van uw eigen therapeut, wordt indien nodig overlegd over mogelijkheden voor waarneming (bijv. door een collega of POH). In dat geval kan contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer van de praktijk: 023 – 563 68 28 (tenzij anders afgesproken). U kunt hier een bericht achterlaten en dan wordt u teruggebeld.