Wij hanteren de tarieven zoals die zijn vastgesteld, en jaarlijks worden bijgesteld, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze zijn gebaseerd op het totale aantal minuten tijd dat aan uw behandeling is besteed, dit betreft zowel directe tijd (face-to-face contact, telefonisch contact) als indirecte tijd (zoals tijd voor voorbereiding, verslaglegging, correspondentie en eventueel overleg met verwijzers). Er wordt dus niet gefactureerd per sessie.

 

Het systeem voor facturatie en tarifering is verschillend voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ, soms ook afgekort als S-GGZ). In de GB-GGZ wordt er gewerkt met zogenoemde prestaties, in de G-GGZ wordt er gewerkt met een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en zogenoemde ‘staffels’ (een soort traptreden).

GB-GGZ (2019)

Code Prestatie NZa-tarief
180001 Kort, 294 minuten € 507,62
180002 Middel, 495 minuten € 864,92
180003 Intensief, 750 minuten € 1356,25
180004 Chronisch, 750 minuten € 1251,70
180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19

 

De factuur GB-GGZ wordt aan het einde van het behandeltraject verstuurd.

G-GGZ

In de G-GGZ hangt het tarief niet alleen af van het aantal bestede minuten, maar ook van de DSM-classificatie (stoornis) waaronder de behandeling wordt gedeclareerd. Dit maakt het onmogelijk om reeds vóór aanvang van een behandeling een goede inschatting te kunnen maken van de kosten. De in onze praktijk meest voorkomende staffels zijn:

 

Deelprestaties behandeling (DBC) NZa-tarief
Van 250 tot en met 799 minuten Wisselt per DSM-classificatie
Van 800 tot en met 1799 minuten Wisselt per DSM-classificatie
Van 1800 tot en met 2999 minuten Wisselt per DSM-classificatie

 

De factuur G-GGZ wordt aan het einde van de DBC-periode verstuurd, tenzij deze langer duurt dan een jaar. In dat geval wordt de factuur na het eerste jaar verstuurd en wordt er een vervolg-DBC geopend (ook weer voor maximaal een jaar).

No-show tarief

Indien u een afspraak niet of te laat (minder dan 24 uur tevoren) afzegt, brengen wij een tarief in rekening van €85,- (GB-GGZ) of €100,- (G-GGZ). Wij mogen deze tijd namelijk niet meerekenen in uw behandeltraject/DBC, dit wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de tarieven van uw behandeling, dan zijn wij uiteraard bereid bovenstaande toe te lichten.