Wij hanteren de tarieven zoals die zijn vastgesteld, en jaarlijks worden bijgesteld, door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tenzij anders afgesproken in het contract met een zorgverzekeraar. Per 1 januari 2022 is het bekostigingssysteem voor de GGZ in Nederland veranderd. Informatie over (de overgang naar) dit nieuwe systeem vindt u hier.

De tarieven voor individuele psychotherapie zijn in dit nieuwe systeem gebaseerd op 4 factoren:

  1. de setting waarin het consult plaatsvindt (voor onze vrijgevestigde praktijk geldt ‘ambulant kwaliteitsstatuut sectie II’)
  2. het type consult (diagnostiek, behandeling, overig)
  3. de beroepscategorie van de zorgverlener (bijvoorbeeld GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog)
  4. de bestede directe tijd (in ranges van 15 minuten)

De bestede directe tijd kan bestaan uit face-to-face contact, telefonisch contact of intercollegiaal overleg. De indirecte tijd die ook aan uw behandeling wordt besteed, zoals tijd voor voorbereiding, verslaglegging, correspondentie en eventueel overleg met verwijzers, is vanaf 2022 in deze tarieven verdisconteerd en is dus niet apart terug te vinden op de factuur.

Alle tarieven zijn terug te vinden via de tarievenzoeker van de NZa. Informeer bij uw therapeut welke van al deze tarieven precies voor u van toepassing zijn.

No-show tarief

Indien u een afspraak niet of te laat (minder dan 24 uur tevoren) afzegt, brengen wij een tarief in rekening van €85,- (GB-GGZ) of €100,- (G-GGZ). Wij mogen deze tijd namelijk niet meerekenen in uw behandeltraject/DBC, dit wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de tarieven van uw behandeling, dan zijn wij uiteraard bereid bovenstaande toe te lichten.