Welkom bij Psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a.

Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor de regio Haarlemmermeer

 

Wij zijn een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende therapeuten.
Contracten met zorgverzekeraars worden op individuele basis afgesloten.

 

Voor informatie over onze werkwijze met betrekking tot het coronavirus, klik hier

Voor informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel (tarieven en vergoedingen GGZ) per 01-01-2022, klik hier

LVVP-visitatielogo