Welkom bij Psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a.

Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor de regio Haarlemmermeer

 

Wij zijn een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende therapeuten.
Contracten met zorgverzekeraars worden op individuele basis afgesloten.

 

 

Bij onze werkwijze met betrekking tot het coronavirus baseren wij ons op de landelijke richtlijnen.

Hoe te handelen in geval van crisis leest u hier.

LVVP-visitatielogo