Welkom bij Psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a.

Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ voor de regio Haarlemmermeer

 

Wij zijn een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende therapeuten.
Contracten met zorgverzekeraars worden op individuele basis afgesloten.

 

LET OP: Wij hebben in 2023 helaas geen ruimte meer voor cliënten die zijn verzekerd bij CZ. U kunt contact opnemen met de afdeling wachtlijstbemiddeling van CZ voor hulp bij het vinden van een andere therapeut.

Hoe te handelen in geval van crisis leest u hier.

Bij onze werkwijze met betrekking tot het coronavirus baseren wij ons op de landelijke richtlijnen.

LVVP-visitatielogo