Sinds 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ, soms ook afgekort als S-GGZ). Voor beide kunt u terecht bij onze praktijk. Bij het bepalen van de juiste verwijzing voor uw klachten, wordt gekeken naar 5 criteria met betrekking tot uw problematiek:

  • De ernst
  • Het risico
  • De complexiteit
  • Het verloop
  • Een vermoeden van een DSM5-classificatie
Piramide

Doorgaans maakt uw huisarts, al dan niet in overleg met de praktijkondersteuner (POH-GGZ), een eerste inschatting van wat er nodig is. In uw verwijsbrief hoort dan ook te staan of u bent verwezen voor GB-GGZ of voor G-GGZ. Mocht u desondanks twijfelen, neemt u dan gerust contact op met onze praktijk of met uw verwijzer.

Generalistische basis GGZ (GB-GGZ)

In de GB-GGZ gaat het om afgegrensde behandeltrajecten (maximaal 750 minuten, circa 11 therapiesessies), die in principe eenmalig gevolgd kunnen worden. De vooronderstelling is dat bij deze cliënten een beperkt aantal gesprekken toereikend is. Doorgaans betreft het hier enkelvoudige problematiek die als goed behandelbaar wordt ingeschat. De duur varieert van 2 maanden tot maximaal 1 jaar, mede afhankelijk van de frequentie. Als een behandeltraject GB-GGZ onvoldoende blijkt, kan er alsnog worden opgeschaald naar G-GGZ (dit komt regelmatig voor).

 

Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ of S-GGZ)

Indien wordt ingeschat dat 11 therapiesessies ontoereikend zullen zijn, bijvoorbeeld omdat er meerdere klachten naast elkaar bestaan of omdat iemand al vaker voor dezelfde (of andere) klachten is behandeld, kan er direct verwezen worden naar Gespecialiseerde GGZ. De duur kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren.

Wij vragen u om op ons aanmeldformulier al in te vullen waarvoor u bent verwezen, omdat niet al onze therapeuten werkzaam zijn binnen de G-GGZ. Wij streven ernaar u een intakegesprek aan te bieden bij een therapeut die u vervolgens ook in behandeling kan nemen.