Omdat de therapeuten die zijn verbonden aan Psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a. allen op ZZP-basis werken, en omdat zorgverzekeraars strikte voorwaarden hanteren, hebben ook in 2020 niet alle therapeuten een contract met alle zorgverzekeraars. Hieronder staat een overzicht per zorgverzekering(sconcern) en tussen haakjes de namen van onze gecontracteerde therapeuten.

· Coöperatie VGZ (Rob, Anita, Sytze, Ella)

0101 Univé
0101 Zekur
0101 Zorgzaam
0212 SZVK
0736 UMC
3334 IZA Gezond Samen (VNG)
3361 Gewoon ZEKUR polis (vanaf behandeldatum 01-01-2020)
7095 IZA Cura
7095 VGZ
7095 Bewuzt
7095 MVJP
7095 IZZ – VGZ voor de zorg (vanaf behandeldatum 01-01-2020)
9015 IZZ

· CZ (Rob, Sytze, Ella):

0101 Nationale Nederlanden
7053 Ohra
9664 CZ

· Achmea (Rob, Anita, Linda, Sytze, Ella, Melle, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (incl. Pro Life)
3313 Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
3358 De Friesland Zorgverzekeringen N.V.
8971 One Underwriting Health B.V. (volmacht)
Achmea Zorgverzekeringen N.V.

· Multizorg VRZ (Rob, Anita, Linda, Sytze, Ella, Melle, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

0403 ASR
0408 VVAA
0441 ONVZ
3328 Aevitae
3331 PenO
3336 Ditzo
3343 ONVZ
3347 Eno Zorgverzekeraar N.V.
7085 Zorg en Zekerheid
9018 Amersfoortse

· Menzis (Rob, Sytze, Ella, S-GGZ ook Linda, GB-GGZ ook Lizet):

3332 Menzis
3332 HEMA Zorgverzekering
3333 Anderzorg

· Caresq (Rob, Anita, Sytze, Ella, GB-GGZ ook Lizet):

3353 Promovendum
3353 Besured
3353 National Academic
3360 Aevitae
3362 Aon

· a.s.r./DSW (Rob, Anita, Linda, Sytze, Ella, Melle, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

7029 DSW

Uiteraard kunt u met vragen of onduidelijkheden over vergoeding, tarieven en contracten altijd bij uw therapeut terecht voor een nadere toelichting. Voor vragen betreffende uw polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekering.