Omdat de therapeuten die zijn verbonden aan Psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a. allen op ZZP-basis werken, en omdat zorgverzekeraars strikte voorwaarden hanteren, hebben ook in 2020 niet alle therapeuten een contract met alle zorgverzekeraars. Hieronder staat een overzicht per zorgverzekering(sconcern) en tussen haakjes de namen van onze gecontracteerde therapeuten.

· Coöperatie VGZ (Rob, Anita, Sytze, Ella):

Volledig overzicht van verzekeraars en UZOVI-codes die onder dit concern vallen volgt binnenkort. Bij vragen neemt u gerust contact op met de praktijk.

· CZ (Rob, Sytze, Ella):

Volledig overzicht van verzekeraars en UZOVI-codes die onder dit concern vallen volgt binnenkort. Bij vragen neemt u gerust contact op met de praktijk.

· Achmea (Rob, Anita, Linda, Sytze, Ella, Melle, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (incl. Pro Life)
3313 Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
3358 De Friesland Zorgverzekeringen N.V.
8971 One Underwriting Health B.V. (volmacht)
Achmea Zorgverzekeringen N.V.

· Multizorg VRZ (Rob, Anita, Linda, Sytze, Ella, Melle, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

Volledig overzicht van verzekeraars en UZOVI-codes die onder dit concern vallen volgt binnenkort. Bij vragen neemt u gerust contact op met de praktijk.

· Menzis (Rob, Sytze, Ella, S-GGZ ook Linda, GB-GGZ ook Lizet):

3332 Menzis
3332 HEMA Zorgverzekering
3333 Anderzorg

· Caresq (Rob, Anita, Sytze, Ella, GB-GGZ ook Lizet):

3353 Promovendum
3353 Besured
3353 National Academic
3360 Aevitae
3362 Aon

· a.s.r./DSW (Rob, Anita, Linda, Sytze, Ella, Melle, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

7029 DSW

Uiteraard kunt u met vragen of onduidelijkheden over vergoeding, tarieven en contracten altijd bij uw therapeut terecht voor een nadere toelichting. Voor vragen betreffende uw polisvoorwaarden verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekering.