Omdat de therapeuten die zijn verbonden aan psychotherapiepraktijk Wijsbek e.a. allen op ZZP-basis werken, en omdat zorgverzekeraars strikte voorwaarden hanteren, hebben ook in 2018 niet alle therapeuten een contract met alle zorgverzekeraars. Hieronder staat een overzicht per zorgverzekering(sconcern), met bijbehorende UZOVI-codes en tussen haakjes de namen van onze gecontracteerde therapeuten.

·      Coöperatie VGZ (Rob, Anita, Sytze):

0101 N.V. Univé Zorg
0699 IZA Zorgverzekeraar NV
0736 NV Zorgverzekeraar UMC
3334 IZA-VNG
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
8956 Aevitae (VGZ)
9015 VGZ voor de zorg N.V.

·      CZ (Rob, Sytze, GB-GGZ ook Linda):

0104 Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.
0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V.
7053 OHRA Zorgverzekeringen N.V.
7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
9664 Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA
9991 OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden

·      Achmea (Rob, GB-GGZ ook Maud):

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV
3314 OZF Zorgverzekeringen N.V.
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
8958 Aevitae (Avéro Achmea)
8960 Caresco BV (Avéro Achmea)
8971 IAK Verzekeringen B.V. (Avéro Achmea)
9086 Pro Life Zorgverzekeringen

·      Multizorg VRZ (Rob, Anita, Linda, Sytze, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

0408 VvAA Zorgverzekeringen
0441 ONVZ Ziektekostenverzekeraar
3331 PNOzorg
3339 BeterDichterbij
3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar
3346 InsureToStudy
3349 StudentInsured
7032 Eno Zorgverzekeraar N.V.
7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
9019 ASR Verzekeringen

·      Menzis (Rob, Sytze):

3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V.
3333 Anderzorg N.V.

·      De Friesland (Rob, Anita, Linda, Sytze, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

7084 De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

·      Caresq (Rob, Anita, Linda, Sytze):

3354 Caresq

·      a.s.r./DSW (Rob, Anita, Linda, Sytze, GB-GGZ ook Maud en Lizet):

0403 ASR Ziektekostenverzekeringen
3328 Aevitae (ASR Ziektekosten)
3336 Ditzo Zorgverzekering
9018 De Amersfoortse

Uiteraard kunt u met vragen of onduidelijkheden over vergoeding, tarieven en contracten altijd bij uw therapeut terecht voor een nadere toelichting. Voor vragen betreffende uw polisvoorwaarden, verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekering.