9 november

Gezien de oplopende wachttijd, hebben wij helaas moeten besluiten dit kalenderjaar geen nieuwe cliënten meer in behandeling te nemen. Vanaf januari 2019 treft u weer een aanmeldformulier op onze website, waarmee u zich kunt aanmelden bij onze praktijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).